English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

پرویز سالم صافی

کارشناس گروه بهداشت عمومی

کارشناسی ارشد مدیریت